ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปัจจุบัน)

INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('11622','54.208.73.179','2021-01-17','07:04:27','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'