>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างเปลี่ยนปะเก็นยางและกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2566
2. ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบการสำรองข้อมูลและกู้คืน (Backup and Recovery System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2566
3. จ้างแปลสรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2566
4. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๗ กร ๒๕๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2566
5. จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีคัดเลือก 13-09-2566
6. จ้างโครงการพัฒนาระบบ Single Sign-on ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีคัดเลือก 13-09-2566
7. ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบการสำรองข้อมูลและกู้คืน (Backup and Recovery System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2566
8. ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 11 (กระดาษทิชชู 60 กล่อง, กระดาษเช็ดมือ 80 ห่อ,สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% 30 ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2566
9. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๗ กย 959 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2566
10. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๗ กย 959 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2566