นายนภดล เทพพิทักษ์


เกิดวันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๔๙๙

ประวัติการศึกษา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 • Master of Arts (International Relations) , Northern Illinois University (Fulbright Scholarship)
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 • ผู้อำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก  (พ.ศ. ๒๕๔๐)
 • อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
 • รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๔๖)
 • อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (พ.ศ. ๒๕๔๙)
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)