สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (29/05/2567)


วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนางวิภาวรรณ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง "การอบรมพนักงานขับรถยนต์ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยนายโฆษิต มั่นคงดี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน กรมขนส่งทางบก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๕ และวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔/๔ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ