สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๖๗ (11/05/2567)


วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางพรพิมล นิลทจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานและวางพานพุ่ม เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตา และรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส และผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ณ อนุสาวรีย์ผู้ประศาสน์การศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร