สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะยุวชนประชาธิปไตย (29/04/2567)


วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะยุวชนประชาธิปไตย  จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในหัวข้อ "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร