สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๒ โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศโรมาเนีย” (04/04/2567)


เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ ๑๒ โดยนางสาวมาดาลีนา กูต้า (Ms. Mădălina Guță) กงสุลโรมาเนียประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศโรมาเนีย" ในการนี้ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔/๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ