สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากโครงการกำลังใจ ฯ เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (07/01/2564)


       เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากโครงการกำลังใจ ฯ เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แก่นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('12396','18.234.247.75','2021-01-20','07:27:44','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'