เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกถึงพระคุณท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (2562-09-09)                นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกถึงพระคุณ ท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี