วัน หัวข้อกิจกรรม เพิ่มเติม
21/06/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11
14/06/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11
07/06/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11
31/05/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11
20/05/2566 - 27/05/2566

ไม่ระบุเวลา

การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1
10/05/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11
03/05/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11
26/04/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11
19/04/2566

ไม่ระบุเวลา

การบรรยายโครงการอบรมฯ นธป.11