ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
  17/07/2567 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ของหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๒
  09/07/2567 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
  02/07/2567 การประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ ๖ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
  28/06/2567 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
  13/06/2567 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
อ่านทั้งหมด     
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ สถิติบังคับคดี กระบวนการพิจารณาคดี รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าต่างประเทศ
ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
18/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับโครงการศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รัฐธรรมนูญกับหลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมาย
18/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 2 แจกัน เพื่อเข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระบรมมหาราชวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2567 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลัยข้อพระกรดอกไม้สด จำนวน 1 พวง
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  23/07/2567 การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐
  11/07/2567 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  04/07/2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเสวนาทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  01/07/2567 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  27/06/2567 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดการสรุปผลการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการยื่นคำร้องผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
อ่านทั้งหมด     
จดหมายข่าว
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2559) ฉบับพิเศษ
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2558) ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 เล่มที่ 104 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2558) ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 เล่มที่ 103 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2558
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2558) ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เล่มที่ 102 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน
อ่านทั้งหมด     
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (2560) ปีที่ 19 ฉบับที่ 56 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (2560) ปีที่ 19 ฉบับที่ 55 เดือน มกราคม - เมษายน 2560
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (2560) ปีที่ 18 ฉบับที่ 54 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (2559) ปีที่ 18 ฉบับที่ 53 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (2559) ปีที่ 18 ฉบับที่ 52 เดือน มกราคม - เมษายน 2559
อ่านทั้งหมด     
หนังสือรวมบทความทางวิชาการ
รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1 : ศาลรัฐธรรมนูญไทย
รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2 : ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์การปฏิรูปการเมือง
รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3 : ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 14
อ่านทั้งหมด     
ปปช
หน้าหลัก >> คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

หมวดย่อย
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๑ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๒ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๓ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๔ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๕ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๖ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๗ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๘ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๔๙ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๐ [0 หมวด 5 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๑ [0 หมวด 47 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๒ [0 หมวด 40 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๓ [0 หมวด 33 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๔ [0 หมวด 38 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๕ [0 หมวด 73 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๖ [0 หมวด 62 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๗ [0 หมวด 79 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๘ [0 หมวด 0 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๙ [0 หมวด 1 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๖๐
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๖๑
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๓ [0 หมวด 74 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๒ [0 หมวด 68 บทความ]
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๔
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๕
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๖
   คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๗

คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ และคณะ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เรื่องพิจารณาที่ ต. ๑๙/๒๕๖๐) เรื่อง บริษัท เทเลเมด คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับพวก ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๖๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ หรือไม่ และคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ที่ ล. ๑๐๕๔๖/๒๕๕๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคสาม และวรรคสี่ หรือไม่

หน้า : [1]

© 2016 ศาลรัฐธรรมนูญ