เปลี่ยนการแสดงผล
 
กรณีที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11 ม.ค. 2566
 
สถิติคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ - รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)
ศาล : พระราชบัญญัติ
กรณีบทบัญญัติที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด