เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี (23/03/2566)


เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร