ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ (27/12/2560)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ และนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี