เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25/12/2560)


นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร