เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 1 (07/11/2560)


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร