ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ (02/11/2560)