ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง การพิจารณาคดีในระบบไต่สวน (12/10/2560)