ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย (07/09/2560)