ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม (18/08/2560)