ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม (2560-08-18)เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร