ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (08/08/2560)