ประธานศาลรัฐธรรมนูญและเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (14/06/2560)