เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (29/11/2561)


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร