>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
121. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ๗ กษ ๙๑๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
122. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
123. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
124. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
125. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
126. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
127. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
128. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
129. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
130. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562