ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-02-2562
2. จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
3. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ๗ กษ ๙๑๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
4. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
5. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
6. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
7. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
8. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
9. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
10. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562